Papier Mache

Papier mache är ett formbart material som består av papper pulpa eller papper tillsammans med vetemjöl, klister, kåda eller andra material. Detta material är formbart till funktionella och dekorativa objekt.