Träföremål

Våra träföremål är både funktionella och vackra ett betrakta.
De träslag som vi använder oss av är bla Sheesham, mango
och mahogny.