Rökelser

Rökelser används ofta i religiösa och magiska ceremonier.
I praktiken erkänner alla religioner rökelsens spirituella
betydelse. Doften från rökelsen uppstår när substansen har
hettats upp till en hög temperatur. Rökelser består av ren
Harts, kåda eller en blandning därav.